Projektforløb

SPACEPLANNER

STRATEGISK SPACEPLANNING RUMDESIGN INDRETNINGSARKITEKTUR

 

DESIGNER MDD ANNETTE SAIDJ

Vi bistår og rådgiver med afklaring af processens forudsætninger, analyserer behovene, disponerer arealerne og leder processen – fra idé til færdigt projekt. Vi kan stå for den komplette byggesag, måske i et team med dine øvrige rådgivere?

SKITSERING OG IDÉUDVIKLING

 

Denne første fase består typisk af et indledende møde, hvor rammerne for samarbejdet afklares.

 

I denne fase udarbejder vi et idéoplæg, der redegør for muligheder og konsekvenser.

Vi præsenterer idéoplægget, som illustrerer vores tanker, og sammen fastlægger vi de overordnede linjer for næste fase.

 

01

PROJEKTERING

 

I et aftalt omfang udfører vi arbejdsteg-ninger og beskrivelser, og med et godkendt forprojekt indhenter vi tilbud ved eksterne leverandører og entreprenører.

 

Vi analyserer de indkomne priser, og udvælger med jer de firmaer, der skal udføre opgaven, og udformer et aftale-grundlag med kontrakt, tids- og betalings-plan.

 

02

UDFØRELSE OG AFLEVERING

 

I denne udførende fase bliver idéer og tegninger en realitet.

 

Under byggesagen udfører vi det nødvendige fagtilsyn, hvor vi gennemgår det håndværksmæssige og sikrer, at arbejdet bliver udført korrekt.

 

Vi har den løbende koordinerende dialog med håndværkerne, leverandørerne og jer.

 

Vi udfører afleveringsforretning og følger sagen til dørs.

03

© All Rights Reserved